เส้นทางเดินรถ

แผนที่นำเที่ยวทะเลสาบสุริยันจันทรา

เส้นทางเดินรถทะเลสาบสุริยันจันทรา สาย A:

สถานีขนส่งกันเฉิงไถจง→สถานีรถไฟไถจง→สถานีรถไฟต้าชิ่ง→สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง (ชั้น 1 ทางออก 5)→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผูหลี่→สวนหนิวเอ่อสือเตียว→มหาวิทยาลัยจี้หนาน→เถาหมี่เคิง (โบสถ์กระดาษ)→ต้าเยี่ยน (ชุมชนเซ่อสุ่ย)→อวี๋ฉือ→โรงงานชารื่อเยว่→สุ่ยเซ่อทะเลสาบสุริยันจันทรา→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซัน


เส้นทางเดินรถทะเลสาบสุริยันจันทรา สาย B:

 สถานีขนส่งกันเฉิงไถจง→สถานีรถไฟไถจง→สถานีรถไฟต้าชิ่ง→สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง (ชั้น 1 ทางออก 5)→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผูหลี่→สวนหนิวเอ่อสือเตียว→โรงเหล้าผูหลี่→ผูหลี่ (จุดต่อรถไป ฟาร์มชิงจิ้ง น้ำพุร้อนหลูซัน วัดจงไถฉานซื่อ)→มหาวิทยาลัยจี้หนาน→เถาหมี่เคิง (โบสถ์กระดาษ)→ต้าเยี่ยน (ชุมชนเซ่อสุ่ย)→หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า (ผ่านเฉพาะรถบางเที่ยว)→อวี๋ฉือ→โรงงานชารื่อเยว่→สุ่ยเซ่อทะเลสาบสุริยันจันทรา


รถบัสรอบทะเลสาบ:

สุ่ยเซ่อทะเลสาบสุริยันจันทรา→ท่าเรือเฉาอู้→สวนหินไผ่→วัดเหวินอู่เมี่ยว→ทางเดินซงป๋อหลุน→ทางเดินต้าจู๋หู→ทางเดินสุ่ยวาโถว→สถานีรถกระเช้าทะเลสาบสุริยันจันทรา→อีต๋าเซ่า→ทางเดินถู่ถิงไจ่→วัดเสวียนจั้งซื่อ→เจดีย์ฉือเอินถ่า→วัดเสวียนกวงซื่อ


เรือโดยสาร:

สุ่ยเซ่อทะเลสาบสุริยันจันทรา


รถโดยสารรับส่ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เขาเซี่ยงซัน-เชอเฉิง:

สุ่ยเซ่อทะเลสาบสุริยันจันทรา→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซัน→โถวเซ่อ→เครื่องปั้นดินเผาสุยหลี่→สถานีรถไฟสุยหลี่→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชอเฉิง


รถโดยสารรับส่ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เขาอาหลี่ซัน:

สุ่ยเซ่อทะเลสาบสุริยันจันทรา→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซัน→โถวเซ่อ→สหกรณ์การเกษตรซิ่นอี้→ถงฟู่→ถาถ่าเจีย(Tataka)→เขาอาหลี่ซัน


รถโดยสารรับส่ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ซีโถว:

สุ่ยเซ่อทะเลสาบสุริยันจันทรา→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซัน→โถวเซ่อ→เครื่องปั้นดินเผาสุยหลี่→สถานีรถไฟสุยหลี่→จี๋จี๋→วัดจื่อหนานกง→ทางหลวงจู๋ซัน→ลู่กู่→ซีโถว


รถโดยสารรับส่ง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผูหลี่-เขาหลีซัน:

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผูหลี่→ชิงจิ้ง (ชิงจิ้งเกสต์เฮ้าส์)→เขาหลีซัน


รถโดยสารรับส่ง ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ:

ผูหลี่→วัดจงไถฉานซื่อ→รีสอร์ทไท่หย่า


เส้นทางทะเลสาบสุริยันจันทราสาย C ผ่านวัดจงไถฉานซื่อ (ให้บริการในวัดหยุด):

สถานีขนส่งกันเฉิงไถจง→สถานีรถไฟไถจง→สถานีรถไฟต้าชิ่ง→สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง (ชั้น 1 ทางออก 5)→วัดจงไถฉานซื่อ→ผูหลี่ (จุดต่อรถไป ฟาร์มชิงจิ้ง น้ำพุร้อนหลูซัน วัดจงไถฉานซื่อ)→โรงเหล้าผูหลี่→มหาวิทยาลัยจี้หนาน→เถาหมี่เคิง (โบสถ์กระดาษ)→ต้าเยี่ยน (ชุมชนเซ่อสุ่ย)→หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า (ผ่านเฉพาะรถบางเที่ยว)→อวี๋ฉือ→โรงงานชารื่อเยว่→สุ่ยเซ่อทะเลสาบสุริยันจันทรา


เส้นทางรถไฟจี๋จี๋:

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชอเฉิง→สถานีรถไฟสุยหลี่→ไปไถจง / ไปเจียอี้